logotype
Rezervo Online

Më poshtë ju mund të kërkoni për udhëtimet e planifikuara sipas periudhës së dëshiruar. Gjithashtu mund të kryeni rezervime në këto udhëtime. Ndiqni më poshtë hapat e rezervimit dhe jepni informacionin e kërkuar.

Kujdes! Ju mund të kryeni rezervime deri 24 orë përpara nisjes së autobusit. Rezervimi i kryer nuk konfirmon biletën e udhëtimit. Për t’u pajisur me biletë udhëtimi duhet të kontaktoni me zyrat e kompanisë për procedurat e pagesës.